صنایع تولیدی کریمی ، پیشرو در صنعت ساختمانی

اولین تولید کننده درب بخاری چهار گوش رنگی ضد زنگ در ایران